Interneta veikals www.mariteszalites.lv ir SIA „MADŽENTA” izveidota interneta platforma. Personas datus apstrādā SIA „MADŽENTA”, vienotais reģistrācijas Nr. 40103435536, juridiskā adrese: Kaivas iela 50/4 – 104a, Rīga, LV-1021.

Šī privātuma politika izskaidro, kā SIA „MADŽENTA” apstrādā personas datus, kad tiek izmantoti interneta veikala pakalpojumi. Tas attiecas uz visa veida personas datu apstrādi, kas tiek ievākta no mājaslapas, e-pasta sarakstes un klientu pasūtījumiem, kā arī citiem datu avotiem.

Izmantojot mūsu interneta veikala pakalpojumus un veicot preču pasūtījumu, Jūs piekrītat savu personas datu apstrādei un uzglabāšanai. SIA „MADŽENTA” apņemas apstrādāt un uzglabāt tikai tādus personas datus, kas ir nepieciešami mūsu komercdarbības nodrošināšanai, pasūtījumu apstrādāšanai un piegādei. Mēs apstrādājam Jūsu personas datus saskaņā ar valstī spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un datu aizsardzības likumiem, kas nosaka personas datu apstrādi un aizsardzību.

Ir veikti nepieciešamie tehniskie un likumiskie pasākumi, lai nodrošinātu personas datu drošību, aizsardzību vai citādu nelikumīgu datu apstrādi.

 

Personas datu apstrāde

Lai veiktu pirkumu mūsu interneta veikalā un nodrošinātu pasūtījuma izpildi, mēs apstrādājam Jūsu vārdu, uzvārdu, telefona numuru, e-pasta adresi un dzīvesvietas adresi, ja tāda norādīta (pasta sūtījumiem), kā arī norēķinu informāciju.

Lai nosūtītu Jums pasūtījuma apstiprinājumu, atgādinājumu par nepabeigtu pirkumu un paziņojumu par pasūtījuma izsūtīšanu, mēs izmantojam Jūsu sniegto informāciju par vārdu, uzvārdu, telefona numuru un e-pastu.

Lai sniegtu atbildes uz klientu jautājumiem vai nosūtītu informāciju par atlaidēm un citiem īpašajiem piedāvājumiem, mēs izmantojam Jūsu brīvprātīgi sniegto informāciju par vārdu, uzvārdu, telefona numuru un e-pastu.

 

Piekļuve personas datiem, izmaiņas tajos, vai to atsaukšana

Jums ir tiesības piekļūt saviem personas datiem, pieprasīt labot neprecīzus vai nepareizus personas datus, tiesības atsaukt savu iepriekš sniegto piekrišanu personas datu apstrādei. Jūs varat iesniegt pieprasījumu par minētajām darbībām, rakstot iesniegumu klātienē mūsu birojā „Dabari”, Padures pagastā, Kuldīgas novadā, LV-3321 (līdzi ņemot personu apliecinošu dokumentu) vai arī, iesūtot pieprasījumu elektroniski uz info@mariteszalites.lv, izmantojot drošu elektronisku parakstu.

Mums ir tiesības bez brīdinājuma veikt izmaiņas mūsu Privātuma politikā. Izmaiņas stājas spēkā pēc to publikācijas mājaslapā.

Privātuma politikā izmaiņas veiktas 2020. gada 7. jūlijā.